ตะกูลหงส์

กระผมชื่อ  นายชลธิต   โคตรวงษ์  ชั้น ม.5/3   เลขที่ 24

โรงเรียนราชประชานุเคราะ 27   จังหวัดหนองคาย

ชื่อสมาชิกในห้องเรียน

 1.   นาย ประยูร   พรทอง
 2. นายสุรศักดิ์    มูลเมือง
 3. นายชลธิต  โคตรวงษ์
 4. สังคม   พระไตยะ
 5. มลิตา  ณ  หนองคาย
 6. รัตติกาล  วันนี
 7. นาย  สุรณาร   ภูครองหิน
 8. จิรพร  กันมันตคุณ
 9. รัชนี  บัวปัด
 10. ประครอง  นามมา
 11. ธมนวรรณ  ปากวิเศษ
 12. พิสมัย  ศรีจักร
 13. อดิษร  อาศาจิตร
 14. สุวรรณนี  สืบสัก
 15. จารุพร    ศรีหาพล
 16. กัลยรัติย์  อนุตรวิต
 17. จินตนา มงคลมณี
 18. สุจิตรา  ถิ่นสุวรรณ
 19. นิภาวรรณ   สมหนองอ้อ
 20. ทัศวรรณ  ทะวงศ์
 21. ชมภูพร    ผาทอง
 22. ศิริรัตน์  รัตนพร
 23. ดาวพระศุกร์   เพียงไชยสง
 24. ยุภาพร  แช่เถา
 25. ตุลาพร  งามราชจักร
 26. รัชน๊วรรณ   โคตรชมภู
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s